ČERVENÉ PEČKY - ul. V Cihelně - úprava VN pro novou FVE U CIHELNY

V rámci tohoto projektu se do stávajícího venkovního vedení VN 22 kV vložil nový betonový sloup Jb 10,5/10 kN č.b. 3 s novým vrcholovým ÚO UE6 25/400 pro DBTS a pod linku VN ze směru napájení se namontoval nový svislý dálkově ovládaný úsekový odpínač typu FLa 15/6400 pro plánovaný odběratelský kabel VN, který bude ukončen v plán. odběratelské TS BETONBAU „FVE U CIHELNY“.

Realizaci projektu prováděla firma Maděra a Šípek, spol. s r.o.