HORNÍ CHVATLINY
- VN, zahuštění TS a kabely nn

Stávající elektrická síť NN  v obci Horní Chvatliny je fyzicky i přenosově zastaralá. Vedení je za hranicí své životnosti a pro obec je již krajně nefunkční vzhledem k vykazovaným vysokým podpětím stávající sítě NN. Rozvody vykazují velkou poruchovost, zejména kvůli přetížení sítě NN v uvedené lokalitě, ztráty při přenosu elektrické energie jsou značné. Dodávaná elektrická  energie nepostačuje pokrývat požadavky spotřebitelů a proto je nutná rekonstrukce části obce.

nová jednosloupová JBTS do 400 kVA  "TS U HOSPODY"

typ transformovny: JEDNOSLOUPOVÁ
transformátor: 1 x olejové hermetizované trafo - 250 kVA
přístroje VN: 3 x pojistkové spodky V-LO 2245 se svodiči přepětí HDA 24 NA
rozvaděč NN: Skříň SVS-B ELTRAF
RST (typ 0663/4533)  
BH 630N – 630 A
5 x pojistkový odpínač FD2 – 33/LW do 400 A

Realizaci projektu prováděla firma Maděra a Šípek, spol. s r.o.

stávající stav nový stav