L S T I B O Ř  okres KOLÍN
- úprava VN, kVN, TS ELTRAF, kabel 1 kV, dem. venk. vedení NN

Stávající elektrická síť NN  v obci Lstiboř je fyzicky i přenosově zastaralá. Vedení je za hranicí své životnosti a pro obec je již krajně nefunkční vzhledem k vykazovaným vysokým podpětím stávající sítě NN. Rozvody vykazují velkou poruchovost, zejména kvůli přetížení sítě NN v uvedené lokalitě, ztráty při přenosu elektrické energie jsou značné. Dodávaná elektrická  energie nepostačuje pokrývat požadavky spotřebitelů a proto je nutná rekonstrukce části obce.

Nová kompaktní (bloková) trafostanice "TS U BYLANKY" dodaná firmou ELTRAF Kralice

typ transformovny:  ETS 1x630 kVA/0P-24
transformátor: 1 x olejové hermetizované trafo - 400 kVA
přístroje VN: 3 x pojistkové spodky V-LO 2245 se svodiči přepětí HDA 24 NA
rozvaděč NN: 1 x BL 1600 se spouští SE-BL-1000-DTVE
5 x pojistkový odpínač FD2 – 33/LW do 400 A
1x pojistkový odpínač FD1 – 33/LW do 250 A
2 x rezerva pro osazení odpínačů FD2

Realizaci projektu prováděla firma Maděra a Šípek, spol. s r.o.

stávající stav nový stav