MILETICE  okres Kutná Hora
- VN, TS, rekonstrukce NN, kNN, demontáž venk. vedení NN

Stávající elektrická síť NN  v obci Miletice je fyzicky i přenosově zastaralá. Vedení je za hranicí své životnosti a pro obec je již krajně nefunkční vzhledem k vykazovaným vysokým podpětím stávající sítě NN. Rozvody vykazují velkou poruchovost, zejména kvůli přetížení sítě NN v uvedené lokalitě, ztráty při přenosu elektrické energie jsou značné. Dodávaná elektrická  energie nepostačuje pokrývat požadavky spotřebitelů a proto je nutná rekonstrukce celé obce.

Nová kompaktní (bloková) trafostanice "TS MILETICE" dodaná firmou ELTRAF Kralice

typ transformovny:  ETS 1x630 kVA/0P-24
transformátor: 1 x olejové hermetizované trafo - 160 kVA
přístroje VN: 3 x pojistkové spodky V-LO 2245 se svodiči přepětí HDA 24 NA
rozvaděč NN: 1 x BH 630 N se spouští SE-BH-0400-DTVE
4 x pojistkový odpínač FD1 – 33/LW do 250 A (pojistky PLN 1)
2 x rezerva pro osazení odpínačů FD1

Realizaci projektu prováděla firma AZ Elektrostav, a. s.

stávající stav nový stav