PLAŇANY   okr. Kolín - ul. Pražská, - nová odběratelská TS ELTRAF PLEHASO 2 CTSbt 1x630/4-24    a měřené kabely NN

Nová odběratelská TS ELTRAF a měřené kabely NN zajistily napájení pro firmu PLEHASO. Dále došlo k zokruhování vedení VN a kVN v akci ČEZ Distribuce. Plánované připojení TS ELTRAF „PLEHASO bylo provedeno novým kabelovým vedením VN 22 000 V 22-AXEKVCEY 3x1x120/16 mm. Stávající venkovní vedení VN bylo upraveno novým kabelovým svodem VN včetně ÚO Fla 15/6400.  Do nové TS ELTRAF PLEHASO 2 byl umístěn „mikroblok“ VN typu NE IIQI v majetku ČEZ Distribuce a.s.

 

Realizaci projektu prováděla firma Maděra a Šípek, spol. s r.o. s firmou ENERGO FINAL s.r.o.